Wie zijn wij?

JantineDe groepen worden alleen door vrouwen geleid. Jantine Stam is de initiatiefnemer van de groepen. Meestal werkt ze samen met een ervaringsdeskundige, stagiaire of collega.

Over Jantine
Ik ben geboren in 1987 en getrouwd met Maarten. In 2010 studeerde ik af als godsdienstdocent en behaalde daarbij het certificaat voor pastoraat van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werker. Ik heb een supervisietraject voor pastoraal werker afgerond. Vrij snel ben ik aan de slag gegaan als godsdienstdocent in het voortgezet onderwijs en was daarnaast (persoonlijk) mentor. Ook deed ik een cursus en liep ik stage bij het Centrum voor Pastorale Counseling en volgde ik verscheidene trainingen over systeemgericht en ervaringsgericht werken. In 2011 startte ik mijn eigen praktijk voor o.a. persoonlijke begeleiding en relatietherapie.
Door de jaren heen gaf ik workshops en voorlichting over thema’s op het gebied van relaties en seksualiteit en ontwikkelde bijbehorend (les)materiaal en werkvormen.

Waarom groepsgesprekken?
In groepsgesprekken gebeuren vaak mooie persoonlijke onthullingen. Het is mijn verlangen dat jij echt eerlijk en kwetsbaar durft te worden. Dat jij je gekend en gezien voelt in wie je echt bent en wat je meemaakt en al meegemaakt hebt.

Doorbrokenschaamte.nl
Ook heb ik een bijdrage geleverd aan de website doorbrokenschaamte.nl. Dit platform is voor vrouwen die worstelen met porno en zelfbevrediging. Ik merk dat veel mensen worstelen met seksualiteit of pijn en verdriet in hun relaties. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgebouwd op het gebied van pornoverslaving bij vrouwen. Ik heb me jaren verdiept in deze thema's en weet uit eigen ervaring welke gevoelens en vragen hierbij kunnen horen. Daardoor voel ik een bijzondere affiniteit met mensen die eenzaam zijn in hun seksualiteit.

Vragen Refoweb
Ik ben ook panellid bij refoweb. Wat ik hiervoor gechreven heb vind je op refoweb.nl